Gripenbergs gård

Vi kan potatis! Här på Gripenberg odlar vi varje år ca 1000 ton potatis, som vi säljer både i vår egen gårdsbutik och på parti till butiker. Vi odlar King Edward men har även många nya sorter som fantastiska gourmetpotatisen Amandine, fasta sorter och stor potatis. Även spannmål odlas på gården. 

Juni 2014 planterades jordgubbar för att starta upp verksamhet med försäljning och självplock..  Vi vill passa på att tacka för all positiv respons vi har fått!! 

För allas trevnad finns det kaniner, höns, får och hästar på gården. 

Vi är certifierade IP-odlare. Det innebär att vi följer kvalitets- och miljöledningssystemet Integrerad Produktion (IP), som bland annat utgörs av specifika regler för miljöanpassade och ekonomiskt uthålliga odlingsmetoder. Syftet är att minimera den konventionella odlingens negativa påverkan på omgivande miljö och natur.  

Länkar

www.gro.se

GRO, Gröna näringens riksorganisation, har idag cirka 3 500 medlemmar och vi representerar en bransch som omsätter 4 miljarder kronor i producentledet. Våra medlemmar producerar till färskvarumarknad och till industri på friland och i växthus.

www.smak.se

Smak har sedan 2002 arbetat med Svenskt Sigill och under de senaste åren deltagit i utvecklingen av den nya IP Sigill-standarden som krävs för Svenskt Sigill-märkning. SMAK är godkänt av Sigill Kvalitetssystem AB för att certifiera lantbruksföretag som uppfyller kraven i IP Sigill-standarden.